Vermogensbegeleiding

Het KMO-bedrijf is een belangrijke motor in de creatie van het persoonlijke vermogen. 

In ons netwerk hebben wij een bank – en verzekeringsmakelaar die een gepaste onafhankelijke begeleiding van dit gecreëerde vermogen geeft. Middels het statuut van onafhankelijk bank – en verzekeringsmakelaar maken ze analyses en geven ze advies over de diverse producten en diensten in de bank – en verzekeringssector.

De klemtoon ligt hierbij op maatwerk. Ze vertrekken daarom altijd van een vermogensfoto© : een blauwdruk van uw activa en passiva die hen in staat stelt persoonlijk, gericht en doeltreffend advies te leveren