balanslezen voor advocaten

Datum start:      voorjaar 2016
Docent:             Hans Vanroose
Waar:                te bepalen

Advocaten worden dagelijks met bedrijfscijfers geconfronteerd, denken we maar aan een vereffening, de verdeling in het kader van een echtscheiding, falingprocedures, overnames etc... Deze opleiding wordt gegeven in samenwerking met Studipolis, de opleidingsafdeling van uitgeverij Die Keure.

Het ligt in de bedoeling van deze cursus dat advocaten en juristen inzicht krijgen in de balans en resultatenrekening van een bedrijf. Na verloop van deze opleiding, die vanuit een zeer praktisch oogpunt wordt gegeven, moet de cursist in de mogelijkheid zijn zelfs met een boekhouder en een bankier mee te praten.

De balans wordt hoofdzakelijk vanuit bedrijfseconomisch standpunt bekeken. Na verloop van de opleiding kan de cursist veel beter de vragen van een bankier begrijpen.

Zonder hoogdraverij wordt de volger een zeer goed inzicht gebracht in begrippen zoals, liquiditeit, rentabiliteit, solvabiliteit en noties zoals cash flow.